Psykologi


Demens - en sykdom av gamle mennesker?

Lines bg

ofte kommer en rekke hjernesykdommer er å redusere egenskapene til den enkelte, som uttrykkes i en mer eller mindre grove intellektuelle forstyrrelser, hukommelsestap, atferdsforstyrrelser og andre symptomer.Med alderen, og en reduksjon ...

Luvox - en kur for krisen?

Lines bg

Luvox - en kur for krisen? dårlig humør forhindrer levende Et lite antall barn, ungdom og unge (under 24 år) som tok antidepressiva som Luvox i kliniske studier ble observert selvmordsatferd(ønsket om å forårsake fysisk skade ...

Psychoprophylaxis - hvordan å unngå stress

Lines bg

Psychoprophylaxis - er enhver metode som brukes for å hindre utvikling av ulike psykologiske tilstander.Nå begrepet er oftest brukt for å beskrive de metodene som brukes for å lette fødselen.Den mest kjente av dem - Lamaze teknikk. ...

Dysleksi - en unik gave eller en straff?

Lines bg

Dysleksi - en krenkelse av evnen til å lese og skrive, samt memorere staving.Dette skyldes det faktum at hjernen forvirrer eller blander bokstaver og ord.Barn med dysleksi har ofte en dårlig hukommelse for ord. Dysleksi betyr ikke at ba...