Sjukdom


Aktivt kol - kontra försumbara

Lines bg

Aktivt kol - är en adsorbent som samlats på ytan och göra kroppen av alla skadliga ämnen.Därför kan en enda applicering av aktivt kol även vid mycket höga doser, har mycket få kontraindikationer.Men dess långvarig användning är kontraind...