Psykologi Förbindelser


Korrekt dating - inte rusa

Idealdating

Först av allt, de nödvändiga villkoren, vilket betyder "rätt"?Rätt - är det bekant, där du uppnå syftet med önskan senare meddelande.Med andra ord, för att uppnå reaktion "positiva". Hur börja? naturligtvis att väcka uppmärksamhet...