Psykiatri


Demens - en sjukdom av gamla människor?

Autism090509

kommer ofta en mängd olika hjärnsjukdomar är att minska egenskaperna hos individen, som uttrycks i en mer eller mindre grova intellektuella störningar, minnesförlust, beteendestörningar och andra symptom.Med åldern, och en minskning av i...

Demens och dess art - när de lämnar känslor

Dementia1

Möjligheten av demens skrämmer alltid människor.Men för vissa former av demens hos personer som anses vara helig.Så, dårar i Ryssland likställas med de heliga, var deras uttalanden betraktas som profetisk.Så vad som ligger bakom uttrycke...

Luvox - ett botemedel mot krisen?

Fevarin

Luvox - ett botemedel mot krisen? dåligt humör hindrar bor Ett litet antal barn, ungdomar och ungdomar (under 24 år) som tog antidepressiva medel såsom Luvox i kliniska studier sågs självmordsbeteende(önskan att orsaka fysisk ...

Psyko - hur man undvika stress

Psycho

Psyko - är varje metod för att förhindra utvecklingen av olika psykologiska tillstånd.Nu termen används oftast för att beskriva de metoder som används för att underlätta förlossningen.Den mest kända av dem - Lamaze tekniken. Psyko f...

Dyslexi - en unik gåva eller ett straff?

Dyslexia

Dyslexi - en kränkning av förmågan att läsa och skriva, samt memorera stavning.Detta beror på det faktum att hjärnan förvirrar eller blandar bokstäver och ord.Barn med dyslexi har ofta ett dåligt minne för ord. Dyslexi innebär inte att ...